• Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản (2013)

  Mục tiêu

  • Kỷ niệm 40 quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản 
  • Trở thành một diễn đàn B2G cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tham gia
  • Khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản tại Việt Nam 

   

 • Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản (2013)

  Thách thức

  • Tiếp cận các lãnh đạo nhà nước và doanh nghiệp để ủng hộ và tham gia chương trình
  • Tiếp cận và bảo đảm nguồn tài trợ trong thời gian ngắn

   

                               ​

 • Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản (2013)

  Chiến lược

  • Quảng bá nội dung kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao và nhấn mạnh cơ hội tạo dựng quan hệ B2G khi tiếp cận các nhà tài trợ
  • Nhận diện và chọn các mối quan tâm chủ chốt trong quan hệ song phương Việt – Nhật để làm chủ đề cho hội thảo nhóm

                              ​

 • Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản (2013)

  Hoạt động

  • Tổ chức bữa tối dành riêng cho khách vào ngày 1
  • Tổ chức 3 hội thảo nhóm với chủ đề Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong Phát triển Hạ tầng cơ sở, Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam và các ngành Công nghiệp Hỗ trợ, và Xây dựng Nguồn nhân lực trong phát triển doanh nghiệp
  • Sắp xếp gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và các khách VIP. Tổ chức Đêm hội văn hóa Việt Nam – Nhật Bản vào ngày 2
  • Tổ chức chuyến đi thực địa tới tỉnh Bắc Ninh và thăm Khu Kho Vận Mappletree Bắc Ninh vào ngày 3
  • Hoạt động báo chí trước, trong và sau sự kiện

   

 • Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản (2013)

  Kết quả

  • 3 ngày sự kiện
  • 413 người tham dự
  • 3 hội thảo nhóm, 22 diễn giả
  • 11 nhà tài trợ
  • 16 gian hàng triển lãm
  • 43 báo chí tham gia
  • 134 tin bài
  • Nhiều diễn giả nổi tiếng đã tham gia sự kiện, bao gồm cả các quan chức chính phủ Việt Nam và Nhật Bản

   

 • Diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam – Nhật Bản (2013)