• Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore (VSBF) (2013)

  Mục tiêu

  • Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Singapore – Việt Nam và dự kiến ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược giữa 2 nước
  • Xây dựng một diễn đàn cho các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam kết nối và trao đổi các ý tưởng, kinh nghiệm kinh doanh
  • Duy trì hiệu ứng truyền thông có được từ sự kiện VSBF năm 2011

   

   

 • Diễn đàn doanh nghiệp Việt nam – Singapore (VSBF) (2013)

  Thách thức

  • Jolen là một trong những chủ sở hữu ý tưởng của sự kiện, và hoàn toàn đảm đương trách nhiệm tổ chức sự kiện
  • Sự kiện phụ thuộc vào tài trợ
  • Làm việc với nhiều bên (cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp) để phát triển chương trình quảng bá cho các hoạt động B2B và B2G

   

   

 • Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore (VSBF) (2013)

  Chiến lược

  • Nhấn mạnh nội dung kỷ niệm 40 năm quan hệ 2 nước khi tìm tài trợ
  • Liên kết chặt chẽ với VCCI để thu hút các diễn giả và người tham gia có chất lượng cao
  • Lên chương trình phù hợp cho hoạt động tạo dựng quan hệ, mang đến cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp tham dự

   

   

 • Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore (VSBF) (2013)

  Hoạt động

  • Tổ chức sự kiện kéo dài 3 ngày với hội thảo nhóm, diễn giả khách mời, gian hàng triển lãm, các hoạt động tạo dựng quan hệ và chuyến đi thực tế ở Bình Dương 
  • Các hoạt động báo chí trước, trong và sau sự kiện

                       ​

   

 • Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore (VSBF) (2013)

  Kết quả

  • 3 ngày sự kiện
  • 298 người tham dự
  • 4 hội thảo nhóm, 53 diễn giả
  • 8 nhà tài trợ
  • 23 gian hàng triển lãm
  • 46 báo chí tham gia sự kiện
  • 135 tin bài
  • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã khai mạc sự kiện

   

   

 • Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore (VSBF) (2013)