• Chiến dịch truyền thông của dự án Nhảy Múa Vì Cuộc Sống (2009)

  Mục tiêu

  • Nâng cao nhận thức về Nhảy Múa Vì Cuộc Sống và hoạt động của dự án nhằm tăng sự hiểu biết của giới trẻ địa phương về HIV/AIDS
  • Đảm bảo giá trị và mục tiêu của chương trình được truyền đạt nhất quán
  • Thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng thông qua các bài viết trên báo chí
  • Đẩy mạnh mối quan hệ với các nhóm truyền thông mục tiêu

   

 • Chiến dịch truyền thông của dự án Nhảy Múa Vì Cuộc Sống (2009)

  Thách thức

  • Các hoạt động tiêu biểu của dự án chỉ được tiến hành với đối tượng mục tiêu cơ bản – học sinh THCS và THPT
  • Các hoạt động khác như sự kiện toàn quốc cuối năm và triển lãm nghệ thuật có thu hút công chúng nhưng ở số lượng giới hạn                                     

   

 • Chiến dịch truyền thông của dự án Nhảy Múa Vì Cuộc Sống (2009)

  Chiến lược

  • Thường xuyên thông báo và thu hút đối tượng mục tiêu
  • Đề cao r&otildotilde; ràng thiện chí và lợi ích cho giới trẻ
  • Giới thiệu những câu chuyện điển hình về cách Nhảy Múa Vì Cuộc Sống đã tác động và thu hút giới trẻ, những người sau đó sẽ mang lại thay đổi tích cực tới cộng đồng.  

   

 • Chiến dịch truyền thông của dự án Nhảy Múa Vì Cuộc Sống (2009)

  Hoạt động

  • Cập nhật thường xuyên các tài liệu truyền thông
  • Chương trình quan hệ báo chí: thông cáo báo chí, gặp gỡ báo chí, họp báo, tiếp đón báo chí
  • Tư vấn sự kiện: Cuộc thi sáng tác nghệ thuật lần thứ 2 (một sáng kiến của Jolen từ 2008), sự kiện Nhảy Múa Vì Cuộc Sống Việt Nam
  • Tư vấn về quan hệ đối tác với truyền thông và các bên thứ 3 khác để chuẩn bị cho chương trình năm 2010
 • Chiến dịch truyền thông của dự án Nhảy Múa Vì Cuộc Sống (2009)

  Kết quả

  • Tiêu chuẩn hóa bộ thông tin cho các bên liên quan khác nhau
  • Đưa 132 tin bài, trong đó có 9 tin TV trên các kênh truyền hình quốc gia trong suốt chiến dịch kéo dài 11 tháng
  • Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tác nghệ thuật lần thứ 2 tại 12 trường trên toàn quốc
  • Sự kiện cuối năm được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM
  • Nhảy Múa Vì Cuộc Sống là đơn vị hưởng lợi của Liên hoan Âm nhạc CAMA lần thứ 4 được tổ chức vào ngày 08/05/2010 tại Hà Nội

   

 • Chiến dịch truyền thông của dự án Nhảy Múa Vì Cuộc Sống (2009)