• Khảo sát qua điện thoại với khách hàng tiềm năng của Epicor ERP (2013)

  Mục tiêu

  • Tìm hiểu về tình hình của ứng dụng công nghệ đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam
  • Tìm hiểu nhu cầu và các yêu cầu về ERP
  • Quảng bá Epicor là một trong những nhà cung cấp giải pháp ERP tốt nhất hiện nay

   

 • Khảo sát qua điện thoại với khách hàng tiềm năng của Epicor ERP (2013)

  Thách thức

  • Người Việt Nam vẫn chưa quen với các sản phẩm công nghệ.
  • Người tham gia cần kiến thức cơ bản về ERP để làm bài khảo sát.   ​

 • Khảo sát qua điện thoại với khách hàng tiềm năng của Epicor ERP (2013)

  Chiến lược

  • Chọn lọc đối tượng tham gia khảo sát là Giám đốc/quản lý cấp cao về IT.
  • Tìm hiểu trước về thông tin doanh nghiệp của những người tham gia khảo sát. 

   ​

 • Khảo sát qua điện thoại với khách hàng tiềm năng của Epicor ERP (2013)

  Hoạt động

  • Thu thập cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp sản xuất và phân phối tại Việt Nam.
  • Phát triển 2 bảng câu hỏi: dành cho các công ty chưa sử dụng ERP và các công ty đang sử dụng ERP.
  • Tiếp cận từng công ty và xác định đối tượng thích hợp tham gia làm khảo sát.
  • Cung cấp báo cáo dưới hai dạng: thông tin chưa qua xử lý và báo cáo phân tích hoàn chỉnh tổng hợp từ khảo sát

   

 • Khảo sát qua điện thoại với khách hàng tiềm năng của Epicor ERP (2013)

  Kết quả

  • 101 người tham gia khảo sát đến từ 11 tỉnh thành ở Việt Nam
  • Nâng cao nhận thức về Epicor ERP cho các khách hàng tiềm năng
  • Hỗ trợ chiến lược kinh doanh đúng đắn cho Epicor

   

 • Khảo sát qua điện thoại với khách hàng tiềm năng của Epicor ERP (2013)