Tại Jolen Consulting, chúng tôi tập trung xây dựng thương hiệu theo cách sáng tạo và kết nối khách hàng của chúng tôi tới thị trường họ muốn hướng tới. Với trọng tâm như vậy, chúng tôi không ngừng tìm kiếm những tài năng mới hướng tới thành lập một đội ngũ giàu năng lực phù hợp với nhu cầu hiện nay của thị trường.

 

Chúng tôi tìm kiếm những tư vấn viên quan hệ công chúng và tiếp thị tài năng, những người tạo lập các mối quan hệ và phát triển kinh doanh, nhà thiết kế đồ họa và nhân viên hộ trỡ hành chính, những người muốn kiểm soát vận mệnh của chính mình. Nếu bạn nghĩ mình hội tụ những khả năng để làm việc trong thế giới tư vấn truyền thông năng động, chúng tôi luôn chào đón bạn.