Vào tháng 4 năm 2010, Jolen Consulting và NBS Consulting, một công ty tư vấn quan hệ truyền thông của Singapore đã hợp tác nhằm hướng tới thị trường đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam và những dự án đầu tư kinh doanh song phương đang ngày càng tăng giữa hai quốc gia, thông qua việc cung cấp các dịch vụ trọn gói về tiếp thị và truyền thông doanh nghiệp cho các công ty quốc tế đang muốn mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Dương đang phát triển này. Các doanh nghiệp Singapore lẫn các công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore đều có thể khai thác sức mạnh tổng lực về các kỹ năng và kinh nghiệm thị trường của cả NBS và Jolen để mở rộng hoạt động tại Việt Nam.